sağlık haberleri

sağlık

Hastaneler 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak

- Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları 6 veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulacak - Değerlendirme sonuçlarına göre, hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılacak. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirleyecek - Tıbbi ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesi kapsamında Bakanlık, yerli sanayiye mali ve diğer teşvikleri uygulayabilecek, yerli sanayinin teknolojik alt yapı ve yeteneklerini araştıracak, gerektiğinde yurt dışından yerli sanayiye teknoloji transferi yapılmasını sağlayacak - Gönüllü sağlık hizmeti ve sağlık gözlemciliği kapsamında sağlık hizmeti sunmaya yetkili gerçek ve tüzel kişilerce sosyal dayanışma ve yardımlaşma amacıyla gönüllü ve ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilebilecek, bu hizmeti yürüteceklere Bakanlıkça izin verilecek