sağlık haberleri

sağlık

Tütünle mücadelede yeni yol haritası hazır

- Tütünle mücadelede, "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2019-2023)" ile yeni yol haritası belirlendi - Mücadelede, yeni mevzuat çalışmalarından uygulama alanlarının genişletilmesine, denetimlerden, tütün satışı yapılabilmesi için yaş sınırının yükseltilmesine ve sigara kullanmayan personele yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarına kadar birçok yenilik hayata geçirilecek - Bu kapsamda, GSM operatörleri aracılığıyla, tütün ürünlerinin zararları hakkında kişilere SMS'ler atılacak, sigara bağımlılığı tedavi hizmetleri SUT kapsamına alınacak - Kamu kurum ve kuruluşlarında ihlale rastlanması halinde, ihlalin yaşandığı birimin amirine müeyyide uygulanmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak - Tek tip düz paket uygulamasına geçilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılacak, satış noktalarındaki her türlü reklam, promosyon ve sponsorluk faaliyetlerinin önlenmesi için tütün ürünü satış ve sunumuna saat ve gün sınırlaması getirilecek