Vasi Tayini İşlemi Nasıl Yapılır?

Vasi Tayini İşlemi Nasıl Yapılır?

Anasayfa / mevzuat / Vasi Tayini İşlemi Nasıl Yapılır?
hukukihaber.net
Vesayet Kararı Gerektiren Durumlar Nelerdir? 

Birçok farklı sebepten dolayı sürekli olarak kendi ihtiyaçlarını gideremeyen ya da kendi işlerini yerine getiremeyen kişilerin korunması ve sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmesini amaçlayan vesayet, ilgili kişilerin koruma altına alınması ile gerçekleşiyor. Vesayet gerektiren durumlar ise birbirinden oldukça farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor.

– Akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı bulunan,
– Alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanımdan kaynaklanan kötü yaşam tarzına sahip olan,
– Hapis ve benzeri kısıtlayıcı cezalara mahkum edilmiş olan,
– Yaşlı, sakat ya da ağır hasta,
– Ebeveynleri olmayan veya ebeveynlerini kaybetmiş çocuklar için vasi tayini yapılır.

Vesayet kararı, kısıtlanması istenen kişinin nüfusa kayıtlı olduğu veya bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından veriliyor. Vesayet işlemi ile ilgili son olarak mahkemenin verdiği karar Türkiye çapında yayınlanan bir gazetede ilan edildikten sonra gerçekleşmiş sayılıyor. Ayrıca yayınlanan bu ilanda kısıtlanan kişiye atanan vasinin kim olduğunun da belirtilmesi gerekiyor.

Mevcut yasalara göre; kamu hizmetlerine dair yasağı bulunanlar, haysiyetsiz bir yaşam sürenler, kısıtlanacak olan kişi ile uyuşmazlığı, düşmanlığı olanlar, ilgili vesayet dairelerinin hakimleri vasi olarak atanamıyor.

Vasinin Sorumlu Olduğu Görevler Nelerdir? 

Vasi, vesayet karanın ardından temel olarak kısıtlı kişinin hukuki işlemlerindeki görünen yüzü haline geliyor. Haliyle ilgili kişi kısıtlandıktan sonra vasinin iradesi kısıtlanan kişinin iradesine dönüşüyor. Vasinin tayini ile beraber kısıtlı kişinin mallarının kaydı tutulmalı, değerleri eşyaları güvenli bir yerde saklanmalı, paraları değer kaybı ihtimaline karşılık faiz getirmesi amacıyla bir banka hesabına yatırılmalı ve güvenli olmadığı düşünülen yatırımları güvenli hale getirilmeli.

Eğer kısıtlı kişinin malları satılmak zorundaysa vasi, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talimatı bulunmadığı müddetçe malları satamıyor. Ancak Sulh Hukuk Mahkemesi kısıtlı kişinin menfaati doğrultusunda mallarının satışına karar verebiliyor. Satış, taşınır ya da taşınmaz fark etmeksizin tüm mallarda açık artırma ile yapılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken tek detay; taşınır malların değeri düşükse hakimin kararı ile bu mallar pazarlık yoluyla da satılabiliyor.

Vasinin hiçbir şekilde yapamayacağı işlemler de bulunuyor. Örneğin; vasi mahkeme kararı da olsa kısıtlı adına önemli bağışlarda bulunamıyor, kefil olamıyor ve vakıf kuramıyor. Bu işlemler hem kısıtlı hem vasi için hiçbir şekilde yapılamayan yasak işlemler arasında yer alıyor.
 
Kaynak: