Türk Patent Enstitüsü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Türk Patent Enstitüsü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Anasayfa / mevzuat / Türk Patent Enstitüsü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
Türk Patent Enstitüsü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, 21 Aralık 2019 Tarihli ve 30985 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2014 tarihli ve 28905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak: hukukihaber.net