mevzuat haberleri

mevzuat

YSK'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Resmi Gazete'de

Kanuna göre, Kurul görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olacak, hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremeyecek. Kurulu oluşturacak 7 asil ve 4 yedek üyenin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Seçim müdürü ve yardımcıları nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacak, aynı yerde 6 yıldan fazla çalışamayacak. YSK'da seçim uzmanı ve seçim uzman yardımcısı istihdam edilebilecek, Kurulda geçici personel çalıştırılabilecek.