mesleki hukuk haberleri

mesleki hukuk

KDK: Hukuk mezunu olmayanlar uzlaştırmacı olabilir

Kamu Denetçiliği Kurumu, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme lisans mezunu olan, bu fakültede okurken "Hukuka Giriş", "Ticaret Hukuku" ve "İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku" derslerini alan, bunlardan muaf tutulmayıp başarılı olan kişinin uzlaştırmacılık sınavına girme talebinin reddedilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı kanaatine vardı.