AYM 45 bireysel başvuruyu karara bağladı

AYM 45 bireysel başvuruyu karara bağladı

Anasayfa / kararlar / AYM 45 bireysel başvuruyu karara bağladı
26-27 Şubat tarihlerinde toplam 54 adet bireysel başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi; 26 ret kararı, 5 erteleme, 2 düşme kararı verirken 2 adet dosyayı ise genel kurula sevk etti. 19 dosyada ise kabul/kısmen kabul kararı verilmiştir.

Çıkan ilgin kararlardan bazıları şunlardır:

Başvuru olağanüstü hal döneminde kamu kurumu olan asıl işverenin istemiyle uygulanan şüphe feshine karşı açılan işe iade davasında silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkin dosya Genel Kurula sevk edildi.

Askeri okuldan ilişik kesme işleminin iptali ve özlük haklarının ödenmesi istemiyle açılan davada yerleşik içtihada aykırı karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda hak ihlaline karar verdi.

Alkollü olarak araç kullanma iddiasıyla aleyhe uygulanan idari yaptırım kararına itirazların gerekçesiz olarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda hak ihlaline karar verdi.

Ölüm olayını öğrenen kamu görevlisinin durumu yetkili makamlara bildirmemesi ve buna ilişkin soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülememesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruyu ise kabul edilmez buldu.

Bu arada mahkeme 5 martta 4 adet bireysel başvuruyu görüşecek

26 ŞUBAT SONUÇLARI

Sıra No

Başvuru No

Konusu

Sonuç

1

2016/37686

Başvuru, tutuklu olan başvurucunun avukatıyla görüşmesinin teknik araçlarla kayda alınması ve infaz memurunun görüşmeyi izlemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

2

2016/22178

Başvuru, tutuklu olan başvurucunun avukatıyla görüşmesinin teknik araçlarla kayda alınması, infaz memurunun görüşmeyi izlemesi ve görüşme süresi ile belge alışverişinin sınırlandırılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Tutukluluğun hukukiliğine etkili bir şekilde itiraz edilememesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 19. maddesinin 8. fıkrasında güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

3

2017/18684

Başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan başvurucunun avukatıyla görüşmesinin teknik araçlarla kayda alınması dolayısıyla tutukluluğun hukukiliğine etkili bir şekilde itiraz edilememesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

4

2017/35678

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

5

2018/17073

Başvuru; vekalet ücretinin yapılan düzenlemeyle azaltılması nedeniyle mülkiyet hakkının, gözaltı tedbirinin hukuka aykırılığı nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, haksız gözaltı tedbiri nedeniyle ödenen tazminatın yetersiz olması ve adli kontrol tedbirine dayalı tazminat talebinin değerlendirilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Koruma tedbiri nedeniyle verilen tazminat miktarının az olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamındaki tazminat hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Diğer ihlal iddialarının KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Koruma tedbiri nedeniyle verilen tazminat miktarının az olması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinin dokuzuncu fıkrasının

İHLAL EDİLDİĞİNE

6

2016/66486

Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

7

2015/19545

Başvuru; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan bazı şehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararlarının yaşama, işkence ve eziyet yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği ve özel hayatın gizliliği haklarını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

8

2017/19395

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE

9

2017/6046

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

10

2018/8173

Başvuru, gözaltı ve tutuklama kararının hukuka aykırı olması, tutukluluğun makul süreyi aşması, sulh ceza hakimliklerinin ve ağır ceza mahkemelerinin doğal hakim güvencesine sahip, tarafsız ve bağımsız olmaması, tutukluluk incelemeleri ile tutukluluğa itiraz incelemeleri sonucunda verilen kararların tebliğ edilmemesi, tahliye taleplerinin incelenmemesi, tutukluluk incelemesinin kanuni süresi içinde yapılmaması, tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

11

2016/15712

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

12

2017/14372

Başvuru, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğa ilişkin kararların bağımsız ve tarafsız olmayan sulh ceza hakimliklerince verilmesi, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutukluluk ve itiraz incelemelerinin duruşmalı olarak incelenip karara bağlanmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; elkoyma kararı nedeniyle mülkiyet hakkının, etkili şekilde savunma yapılmasına izin verilmemesi ve masumiyet karinesinin ihlal edilmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının; gözaltı sürecindeki bazı uygulamalar nedeniyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

13

2016/70779

Başvuru; ceza infaz kurumunda tek kişilik odada tutulma nedeniyle kötü muamele yasağının, kurumda kalınan süre boyunca avukatla görüşmenin kaydedilmesi, çalışma alanı temin edilmemesi ile talep edilen yayın ve belgelere ulaşılamaması nedeniyle savunma hakkının, hakimlik mesleğinden çıkarılma nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

14

2016/3594

Başvuru, gözaltında polis tarafından darp ve taciz edilme iddiasıyla yapılan şikayetle ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutu itibarıyla İHLAL EDİLDİĞİNE

15

2016/11927

Başvuru, reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna yönelik olarak yapılan şikayetle ilgili olarak etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

16

2016/23940

Başvuru, ölüm olayını öğrenen kamu görevlisinin durumu yetkili makamlara bildirmemesi ve buna ilişkin soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülememesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

17

2016/14675

Başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan mahpusun intihar etmesini önlemeye yönelik tedbirlerin alınmaması ve bu olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

18

2016/9796

Başvuru; bir polis memurunun mesai saati dışında sivil kıyafetli iken tartıştığı kişiye karşı beylik silahını kullanması neticesinde meydana gelen ölüm olayıyla ilgili olarak devletin gerekli önlemleri almaması ve etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının, açılan tam yargı davasının makul sürede neticelendirilmemesi ve yargılamanın sonucu itibariyle adil olmaması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

19

2016/80373

Başvuru, güvenlik güçlerine karşı yapılan terör saldırısında yaralananlara müdahale etmek üzere yola çıkan ambulans şoförünün çatışma arasında kalarak hayatını kaybettiği olayda devletin yaşamı koruyucu tedbirleri almaması ve bu olayla ilgili olarak etkili ceza soruşturması yürütülmemesi nedenleriyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

20

2015/3324

Başvuru, atama işleminin iptali talebiyle açılan davanın ehliyet yönünden reddi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının; sendika işyeri temsilcisinin görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR

OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE

21

2016/4091

Başvuru, özlük haklarına ilişkin olarak açılan davada açık takdir hatası ile karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

22

2016/392

Başvuru, kesinleşmiş mahkümiyet kararı olmadığı halde suçlayıcı ifadelere yer verilmesi nedeniyle masumiyet karinesinin; keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin talebin dikkate alınmaması, davanın hatalı değerlendirme sonucu reddedilmesi ve kanun yolu aşamasında gerekçesiz karar verilmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

23

2016/14948

Başvuru, ödeme emrine karşı açılan davada şirketin tasfiye edildiği gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Adil yargılanma hakkı kapsamında makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR

OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

24

2016/2270

Başvuru; aynı durumda bulunan kişiler tarafından aynı idari işlemin iptali ve zararın tazmini istemiyle açılan davalarda farklı kararlar verilmesi, davanın mahkemece heyet halinde karara bağlanması gerekirken tek hakimle karara bağlanması ve dava konusu işlem metninde veya idarenin savunmasında yer almayan iddiaya dayanılarak karara gerekçe oluşturulması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

25

2018/23568

Başvuru olağanüstü hal döneminde kamu kurumu olan asıl işverenin istemiyle uygulanan şüphe feshine karşı açılan işe iade davasında silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

GENEL KURULA SEVKİNE

26

2017/40178

Başvuru, velayeti annesinde olan çocuğun annenin soyadını taşıması talebiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkı ile birlikte incelenen ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Aile hayatına saygı hakkıyla birlikte ele alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkıyla birlikte ele alınan Anayasa'nın 10. maddesinde tanımlanan ayrımcılık yasağının İHLAL EDİLDİĞİNE

27 ŞUBAT SONUÇLARI

Sıra No

Başvuru No

Konusu

Sonuç

1

2016/50394

Başvuru, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutukluluk incelemelerinin süresinde yapılmaması ve tahliye taleplerinin değerlendirilmemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; bir kısım kamu görevlisinin açıklamaları nedeniyle masumiyet karinesinin, mal varlığına tedbir konulması nedeniyle mülkiyet hakkının, usule uygun yapılmayan arama işlemi ve meslekten ihraç edilme nedenleriyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

2

2017/26943

Başvuru; yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluk halinin makul süreyi aşması, tutukluluğun devamı ve itirazın reddine dair kararların doğal hakim
ilkesine aykırı olarak kurulmuş, bağımsız ve tarafsız olmayan hakimlikler tarafından verilmesi, tutukluluğun devamı kararlarına yönelik itirazların değerlendirilmemesi, tutukluluk incelemeleri sonucunda verilen bir kısım kararın tebliğ edilmemesi, tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; soruşturma aşamasında arama
ve elkoyma işlemlerinin yöntemince yapılmaması nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının; mal varlığına yönelik uygulanan tedbir nedeniyle mülkiyet hakkının; soruşturma sürecindeki birtakım uygulamalar nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

3

2016/64868

Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

4

2016/20763

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

5

2017/36190

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

6

2017/26110

Başvuru; gazeteci olan başvurucu hakkında uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; gazetecilik faaliyetlerinin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle basın özgürlüğünün; arama kararının hukuka aykırı olması nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının; müdafi yardımından yararlandırılmama nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ikinci tutuklama yönünden KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Diğer ihlal iddialarının KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

7

2017/18386

Başvuru; tutukluluğun makul süreyi aşması, tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması, yakalama ve tutuklama nedenleri ile suçlamaların bildirilmemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

8

2018/10739

Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

9

2018/1926

Başvuru; tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması, tutukluluk incelemeleri sonucunda verilen kararlar ile savcılık görüşünün tarafına tebliğ edilmemesi ve mesleği nedeniyle hakkında öngörülen özel soruşturma usulünün uygulanmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; tutukluluk şartları nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

10

2016/60589

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; asker olması sebebiyle hakkındaki soruşturmanın askeri makamlar tarafından yürütülmesi gerekirken adli makamlar tarafından yürütülmesi ve soruşturma mercilerinin görevsizlik kararı vermemeleri nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

11

2016/79570

Başvuru, tam yargı davasının süre aşımı yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

12

2016/7568

Başvuru, askeri okuldan ilişik kesme işleminin iptali ve özlük haklarının ödenmesi istemiyle açılan davada yerleşik içtihada aykırı karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR

OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde hüküm altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

13

2017/18796

Başvuru, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

14

2017/6462

Başvuru, trafik para cezası kararına karşı yapılan itiraz başvurusunun süre aşımından reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

15

2016/5030

Başvuru, terör olayı nedeniyle uğranılan manevi zararın tazmin edilmesi istemiyle açılan tam yargı davasının esasının incelenmeksizin reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

16

2017/25385

Başvuru, ihtiyati tedbirin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

17

2017/31370

Başvuru, ihtiyati tedbirin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

18

2017/28124

Başvuru imar durumu özel spor alanı olarak değiştirilen taşınmaz üzerindeki kısıtlılığın ağır bir külfete yol açtığı gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ

OLDUĞUNA

19

2017/22268

Başvuru, bedelsiz olarak yola terk edilen taşınmazın terk amacına aykırı olarak kullanılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

20

2017/25480

Başvuru, vasiyet alacaklısı olmasına rağmen mirasçılık belgesinde bu hususun gösterilmemiş olması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

DÜŞMESİNE

21

2017/9370

Başvuru, tutukluyu ziyarete gelen aile bireyinin ziyaret düzenini bozduğu gerekçesiyle bir yıl süreyle ziyaretten men edilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

22

2016/7628

Başvuru, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin avukatlarıyla telefonla görüşmelerine izin verilmemesi nedeniyle haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin İHLAL EDİLMEDİĞİNE

23

2018/35068

Başvuru, müşterek çocuğun yurt dışında bulunan mutat meskenine iade edilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

24

2016/14965

Başvuru, gözaltında darbedilmeye ilişkin şikayet hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın bir başvurucu yönünden KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın diğer başvurucular yönünden KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutu itibarıyla İHLAL EDİLDİĞİNE

25

2016/9489

Başvuru, intihar olayında yaşamın korunması için kamu görevlileri tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

DÜŞMESİNE

26

2016/4177

Başvuru; cephanelik patlaması sonucu meydana gelen ölüm olayıyla ilgili etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin yapısı nedeniyle tarafsız ve bağımsız mahkemede yargılanma hakkının, kararlarına karşı temyiz yolunun kapalı olması nedeniyle de iki dereceli yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Diğer ihlal iddialarının İNCELENMESİNE

GEREK BULUNMADIĞINA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutu itibarıyla İHLAL EDİLDİĞİNE

27

2017/16903

Başvuru, alkollü olarak araç kullanma iddiasıyla aleyhe uygulanan idari yaptırım kararına itirazların gerekçesiz olarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR

OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde hüküm altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

28

2016/5903

Başvuru, ulusal bir gazetede yayımlanan bir köşe yazısı nedeniyle üç gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmesinin başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

GENEL KURULA SEVKİNE

Kaynak: hukukihaber.net