kararlar haberleri

kararlar

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU-HAKSIZ TAHRİK

Sanığın Eşi İle Maktul Arasında Sadakat İlkesi İle Uyumlu Bulunmayan Yakınlık Bulunduğunu Öğrenmesi Üzerine Maktulü Öldürdüğünün Anlaşıldığı - Haksız Tahrik/Müebbet Hapis Cezasının 12 Yıldan 18 Yıla Kadar İndirilmesini Öngören 5237 S.K. Md. 29 Uyarınca Asgari Orana Yakın İndirim Yapılmasının Yeterli Olduğu