kararlar haberleri

kararlar

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TAZMİNAT İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibi Açısından Güdülen Amaç, Arsasını Değerlendirmek Olduğu -  Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalarken Güttüğü Saikin Tüketicinin Saikinden Farklı Olduğu  -  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Kanun Koyucunun Salt Kullanma Ve Tüketme Amacına Yönelik Mutfak, Dolap Yaptırmak, Araç Tamiri Yapmak Gibi Dar Kapsamlı Eser Sözleşmelerini Kastettiği, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin İse Bu Kapsamda Olmadığı - Davaya Bakmakla Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu Gözetilerek, Tüketici Mahkemesince, Göreve İlişkin Dava Şartı Noksanlığı Bulunduğu Gerekçesiyle, Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği