kararlar haberleri

kararlar

İŞLETME RUHSATININ İPTALİ İLE MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ

Her Ne Kadar Davacı Şirketin İşyerinde İçki Bulundurulduğunun ve İçki Servisi Yapıldığının Tutanakla Tespit Edilmesi Üzerine Lokanta Ruhsatına Aykırı Olarak Faaliyet Gösterilmesi Sebebiyle Davacının Sahibi Olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptal Edilmiş İse de Ruhsat Sahibine Sözü Edilen Aykırılıkları Gidermesi İçin 15 Günlük Süre Tanınmadığından Tesis Edilen İşlemlerin Hukuka Aykırı Olduğu