kararlar haberleri

kararlar

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ-SİGORTA ŞİRKETLERİ YÖNÜNDEN FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ

Rücu Davalarında Faiz Başlangıcının Gelir ve Aylıklar Yönünden Gelir veya Aylığın Kurumun Yetkili Organınca Onaylandığı Diğer Ödemeler Yönünden İse Ödeme Tarihi Olduğu - Bağlanan Aylıklar Yönünden Onay Tarihi Esas Alınarak Faize Hükmetmek Gerektiği - Sigorta Şirketleri Yönünden İse Faiz Başlangıcına Karşılık Gelen Temerrüt Tarihinin Belirlenmesi Gerektiği - Faiz Başlangıcı Olarak Sigorta Şirketi Yönünden Dava Tarihinin Diğer Davalılar Yönünden İse Onay Tarihinin Esas Alınması Gerekirken Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu