kararlar haberleri

kararlar

FAİZ ALACAĞI İSTEMİ-İHTİRAZÎ KAYIT

Maluliyet Aylıklarının İşlemiş Faizleriyle Birlikte Tahsili İstemi - Davacının Davalı Kurum'a Yönelik Faiz İsteminin Saklı Tutulduğuna Yönelik İhtirazî Kayıt İleri Sürdüğünü Tanık Deliline Dayandırdığı/Birikmiş Maluliyet Aylıklarının Toplu Ödeme Tarihi Esnasında ve Öncesinde Davacı Tarafından Faiz Alacağının Saklı Tutulduğuna Yönelik İhtirazî Kaydın Yazılı Olarak İleri Sürülmemesini İsabetsiz Olduğu