kararlar haberleri

kararlar

KIDEM TAZMİNATI - MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Davalı İşverenlikte Tüm Çalışanlara Yönelik Olarak Kişilik ve Onurlarını Rencide Edici Hakarete Varan Haksız ve Kaba Tutumun Mevcut Olduğu/İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğünü İhlal Ettiği/Davacının Kişilik Hakkına Yönelik Saldırıyı Önlemediği/İşçinin Koruma ve Gözetme Borcuna Aykırı Davrandığı Gerekçesiyle İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshedildiği - Manevi Tazminat İstemi/Kişilik Haklarının Zedelenmesi