kararlar haberleri

kararlar

KİRALANANIN TAHLİYESİ - KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ

Davacı Kiraya Veren Tarafından Gönderilen İhtarname İle Kiralananın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılmasının Akde Aykırılık Teşkil Ettiği Belirtilerek İhtarnamenin Tebliğinden İtibaren 15 Gün İçinde Akde Aykırılığın Giderilmesi İstenildiği - Dava Konusu Kiralanan Çatılı İşyeri Niteliğinde Olduğundan Davacı Tarafından Davalıya En Az 30 Gün Süreli İhtar Gönderilmesi Gerekirken 15 Gün Süre Verilmesinin Doğru Olmadığı ve Bu Sebeple Davanın Reddine Karar Verileceği