kararlar haberleri

kararlar

İHALENİN İPTALİ İSTEMİ - DAVA DİLEKÇESİNİN TEVDİİ KARARI VERİLEMEMESİ

Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu İdari Başvuru Yolu Olduğu - Başvuruda Bulunabilmek İçin Aranan Aday İstekli veya İstekli Olabilecek Sıfatının Kazanılmasının Mümkün Olmadığı Kişiler Yönünden İdari Başvuru Zorunluluğu Bulunmadığı ve Doğrudan Dava Açılabileceğinin Belirtildiği/Dava Dilekçesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Tevdii Yönündeki Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı