kararlar haberleri

kararlar

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ - MARKA TESCİLİNDE RET İÇİN MUTLAK NEDEN

Paris Sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Ancak Kamuyu İlgilendiren Tarihi Kültürel Değerler Bakımından Halka Mal Olmuş ve İlgili Mercilerin Tescil İzni Vermediği Diğer Armalar Amblemler veya Nişanlar İçeren Markaların Tescil Edilemeyeceği - “Devrim” Otomobillerinin İlk Yerli Otomobil Olarak Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Tarihinin Bir Parçası Olduğu ve Bu Hususun Halk Tarafından Açıkça Benimsendiği/"Devrim" İbaresinin 12. Sınıftaki Tüm Emtialar Bakımından 556 Sayılı KHK'nın 7/1(h) Kapsamında Kaldığı ve Hiç Kimsenin Tekeline Verilemeyeceği