kararlar haberleri

kararlar

HAKLI NEDENLE FESİH - DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ

İşverenin Satışların Yüksek Olması Halinde Ödül Vereceğini İlan Ettiği Tarihe Tekabül Eden ve Yaptığı Satışlar Nedeniyle Ödül de Kazanan Davacının Sattığı 1307 Koli Ürünün 957'sini İade Aldığı Anlaşılmış Olup Davranışının Doğruluk ve Bağlılığa Uymadığı Davalı Feshinin Haklı Olduğu Gözetilerek Kıdem ve İhbar Tazminatının Reddi Gerekirken Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu