kararlar haberleri

kararlar

İşçilik alacakları davası / Fazla çalışma ücreti istemi

Aynı Davanın Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olmamasının Dava Şartı Olduğu – Mahkemenin Dava Şartlarının Mevcut Olup Olmadığını Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Araştıracağı ve Dava Şartı Noksanlığı Halinde Davanın Usulden Reddine Karar Vermesi Gerektiği/Birleşen Davaya Konu Olan Fazla Çalışma İsteminin Asıl Davanın da Konusu Olması Nedeni ile Usulden Reddedileceği