kararlar haberleri

kararlar

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK NEDENİYLE TAZMİNAT

Davacının Suriye Hükümeti Nezdinde Davalı Lehine Akreditif Açtırdığı Ancak Davalıya Vermesi Gereken Teminat Mektubunu Eksik ve Gecikerek Teslim Ettiği Davalının İse Daha Sonra 4.000 Ton Malın Belli Bir Bölümünü Teslim Edip Geri Kalan Bölümünü Teslim Etmediği İhalenin Bu Sebeple Suriye Hükümeti Tarafından İptal Edildiği - Toplam İhracat Bedelinin Ne Kadar Olduğu Akreditifin Nerede Açıldığı Tüm İhracat Bedelini Karşılayıp Karşılamadığının Tespiti Gereği