kararlar haberleri

kararlar

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - İRADİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ

Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle - Davaya Konu Edilen ve İlgili Gazete Nüshasındaki Künyede Yayın Sahibinin ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Kim Olduğunun Açık ve Net Olarak Belirlenebilir Nitelikte Olduğu/Dava Dilekçesinde Yayın Sahibi Yerine Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Davalı Olarak Gösterilmesinin Makul Bir Yanılgıya Dayandığı Gerekçesi İle 6100 S.K. Md. 124 Uyarınca Yayın Sahibinin Taraf Olarak Davaya Dahil Edilmesinin İsabetsiz Olduğu