kararlar haberleri

kararlar

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİKTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ

Bakıcı Gideri Hesaplanırken PMF Yaşam Tablosu Kullanıldığı - İşgücünü Kaybeden Kazalının Sağlıklı Bir İnsan İçin Geçerli Olan PMF Yaşam Tablosuna Göre Belirlenen Bakiye Ömrü Boyunca Bakıcı Giderinin Bulunacağının Kabulünün Yerinde Olmadığı/Ayrı Bir Bakiye Ömür Belirlenmesi de Mümkün Olmadığına Göre Davacının Halen ve Bakiye Ömrü İçerisinde de Sürekli Bakıcı Çalıştırmayıp Aile İçi Bakım Dayanışmasından Yararlanacağı