kararlar haberleri

kararlar

KARARIN KISA KARARA UYGUN YAZILMASI ZORUNLULUĞU

Mahkemece Taraflara Tefhim Edilen Kısa Karara Uygun Karar Yazılması Gerekirken Bu Kurala Aykırı Şekilde Gerekçeli Karar Yazılmasının Doğru Olmadığı/Bu Karar Sebebiyle Verilen Maddi Hatanın Düzeltilmesine Dair Taraf Dilekçelerinin Temyiz Dilekçesi Mahiyetinde Kabul Edilmesi Zorunlu Olup Mahkemece Maddi Hata Dilekçesi Üzerine Dosyadan El Çekilmesine Rağmen Yeniden Oturum Açılıp Karar Verilmesinin de Usul Hukuku Düzenlemelerine Aykırı Olduğu