kararlar haberleri

kararlar

AVUKATIN İCRA DOSYASINA YATIRILAN TEMİNATI HABER VERMEDEN ÇEKMESİ

Davalı Avukatın İcra Dosyasına Yatırılan Teminatı Murisin Ölümünden Önce Çekmesine Rağmen Murise Ya da Mirasçılarına Haber Vermediği ve Ödemediği Tahsil Edilen Paranın Mirasçılara Dağıtılmadığı Nedeniyle Bedelin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibi/Davalının Karşı Dava ile Vekalet Ücreti Talebi - Hükme Esas Bilirkişi Raporunda Bozma İlamında Belirtilen Hususlara Aykırı Şekilde Hesaplama Yaparak Murisin Ölüm Tarihi İtibariyle Kesinleşmemiş Dosyalar İçin de Vekalet Ücreti Alacağı Hesap Edilmesinin İsabetsizliği