kararlar haberleri

kararlar

İİK. MD.89'A DAYALI TAZMİNAT VE MD.338/'E DAYALI CEZALANDIRMA TALEBİ

İcra Mahkemelerinde Görülecek Ceza Yargılaması Sırasında Uygulayacağı Usulün İİK. 346 İlâ 354. Maddeleri Arasında Düzenlendiği - İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesi Şeklinde Bir Görev Farklılığından Söz Edilmediği/Farklılığın Sadece Aynı Mahkemenin Farklı Sıfatlarla Hareket Etmesine Dayalı Olduğu ve Bu Farklılığın Usul Hukuku Bakımından Ancak "İş Bölümü" Farklılığı Olarak İfade Edilebileceği