kararlar haberleri

kararlar

WHATSAPP YAZIŞMALARI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ

Whatsapp Sisteminde Kişi Kişiler İle İletişime Geçebileceği Gibi Gruplar Kurarak Grup İçiresinde De İletişim Gerçekleştirebildiği - Bu Sistemin Kendi İçinde Korunduğu Ve 3. Kişilere Kapalı Olduğu - İşçilerin İş Akışını Bozmadığı Ve Çalışmaların Etkilemediği Sürece Bir Grup Kurmaları Ve Burada İletişim İçinde Bulunmalarının Yasak Olmadığı - İşçilerin Buradaki İletişimlerinin Kişisel Veri Olarak Da Korunmasının Gerektiği - Whatsapp Konuşmaları Gizlilik İçeren Kişisel Veri Niteliğinde Olduğundan, Salt Nasıl Temin Edildiği Anlaşılamayan Bu Yazışmalara Dayanılarak İş Aktinin Feshinin Haksız Olduğu - Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Kabulü Gerektiği