kararlar haberleri

kararlar

NOTER VEKİLİNİN ÖDEMELERDEN SORUMLULUĞU

Vekaleten Yönetilen Boş Noterliklerde Çalışan Personele Ayrılan Noterle Yaptıkları Sözleşmede Yazılı Ücret ve Sair Yan Ödemeleri Aynen Ödeneceği - Keza 5510 Sayılı Kanun’da Bir Ay İçinde Ödenecek Primin Hesabında Sigortalıların Hak Ettikleri Ücretlerin Yanı Sıra Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Çeşit İstihkaktan Sigortalılara O Ay İçinde Yapılan Ödemelerin Brüt Toplamının Esas Alınacağının Belirtildiği