kararlar haberleri

kararlar

TİCARİ İŞLERDE MENFİ TESPİT DAVASI ARABULUCULUK ŞARTI KAPSAMINDA SAYILAMAZ

Davacının Talebinin Menfi Tespit İstemine İlişkin Olduğu - Talep Sonucunun Bir Para Alacağının Tahsili Veya Tazminat Olduğu Durumlarda, Arabulucuya Başvuru Yapılmış Olmasının Dava Şartı Olduğu - Menfi Tespit Davalarının Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği - Menfi Tespit Davalarında, Bir Miktar Alacağın Tahsili Talebinin Bulunmadığı - Ticari Dava Niteliğindeki Menfi Tespit Davalarının Açılabilmesi İçin Arabulucuya Başvuru Zorunluluğunun Olmadığı