kararlar haberleri

kararlar

VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay 3’ünci Hukuk Dairesi “Bir tarafın, dava açıldığı andaki mevzuata veya içtihat durumuna göre davasında veya savunmasında haklı olup da, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren yeni bir kanun hükmü veya yeni bir içtihadı birleştirme kararı gereğince davada haksız çıkmış olması halinde, yargılama giderlerine mahkum edilemeyeceğine …” hükmetti.