kararlar haberleri

kararlar

İCRA MAHKEMESİNE YAPILAN ŞİKAYET HMK ANLAMINDA BİR DAVA OLMADIĞINDAN ISLAH MÜESSESESİ UYGULANAMAZ

İcra Mahkemesince Verilen Kararlar Kanuni İstisnalar Dışında Kesin Hüküm Teşkil Etmemektedir -  Hakim Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlıdır; Ondan Fazlasına Veya Başka Bir Şeye Karar Veremez. Duruma Göre, Talep Sonucundan Daha Azına Karar Verebilir - Hesaba İlişkin İtiraz Sonucu Verilen Karar Kesin Hüküm Teşkil Etmeyip Ek Bilirkişi Raporundan Sonra Islahla Taleplerin Artırılması Mümkün Değildir