kararlar haberleri

kararlar

EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYRIMCILIK TAZMİNATI

Davacının Hastane Yazısı İle Hamileliğini Davalı İşverenliğe Bildirdiği Ardından Davacının Yöneticisi Tarafından Davacıdan Verim Alınamadığı Gerekçesiyle Kendisiyle Çalışmak İstenmediğinin Bildirildiği ve İş Sözleşmesinin Feshedildiği/Davacı İşçinin İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan Bir Çalışmasının Bulunmadığı Aksine Yaptığı Çalışmaların Yöneticisi Tarafından Takdir Edildiği - Davacının Hamileliği Nedeniyle Ayrımcılık Yapılarak İş Sözleşmesinin Feshedildiği Anlaşılmakla Ayrımcılık Tazminatının Koşullarının Oluştuğu