kararlar haberleri

kararlar

BANKA TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER NEDENİYLE OPSİYON PRİMİ TAHSİL EDİLDİĞİ - SADECE ZARAR GÖRÜLEN İŞLEMLERLE İLGİLİ FORMLARA İTİRAZ EDİLMESİNİN DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİ

Özet: Davacıların banka tarafından yapılan ve dava konusu edilen opsiyon işlemlerinden haberdar oldukları, bu işlemler neticesi lehlerine doğan opsiyon primini tahsil ettikleri, davacıların bu aşamadan sonra ve sahteliği iddia edilen opsiyon işlemleri ile birlikte aynı gün faksla davalı bankaya birden fazla döküman gönderilmesine rağmen sadece zarar gördükleri işlemlerle ilgili formlara itiraz etmelerinin MK 2. maddesi kapsamında dürüstlük kuralları ile de bağdaşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesine ilişkin karar hukuka uygun olduğundan kararın bozulması gerekmiştir.