kararlar haberleri

kararlar

ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ - SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dava Dilekçesi Soyut ve Genel Anlatımlar İçerdiğinden Öncelikle Davacıdan Aylık Ücret Tutarı Ödenmeyen Ücretlerinin Hangi Aylardan ve Ne Miktarda Olduğu Hususlarının Açıklattırılması Gerektiği - Dosyaya Davalı Tarafça Sunulan Bilgi ve Belgeler ile Bu Talepler Karşılaştırılmak Suretiyle Değerlendirilerek Oluşacak Sonuç Dairesinde Hüküm Kurulması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu