kararlar haberleri

kararlar

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SÖZLEŞMENİN FESHİ

Davacı Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olup Harçlar Yasası'na Göre Harçtan Muaf Olan Kişi ve Kurumlardan Olmadığı - Mahkemece Davacının Talep Ettiği Zarar Kalemlerinin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Açıklatılarak Davacıya Dava Değeri Üzerinden Yatırılması Gereken Nispi İlâm Harcını Yatırmak Üzere Uygun Süre Verilip Yatırılması Halinde Bundan Sonra Yargılamaya Devamla Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği