kararlar haberleri

kararlar

ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLEN KİŞİNİN ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AYRILMASI - USULSÜZ TEBLİGAT

Limited Şirkete Ait Katma Değer Vergisi Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi ve Özel Usulsüzlük Cezasından Oluşan Kamu Alacağının Tahsili Amacıyla Ortak Sıfatıyla Davacı Adına Tesis Edilen İşlemden Kaynaklanan - Tebliğ Alındısında Yer Alan Adresin Şirketin Bilinen Adreslerinden Olması Halinde Söz Konusu Tebliğin Hukuka Aykırı Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı Gözetilerek Hüküm Kurulması Gerektiği