kararlar haberleri

kararlar

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT - SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

Davalı Karşı Davacının Dava Dışı Eş İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olma Eyleminden Başka Doğrudan Doğruya Davacı Karşı Davalıya Yönelik Kişilik Hakkı İhlalinde Bulunduğuna Dair Bir İddia Bulunmadığı/Direnme Kararının Temyiz İncelemesi Aşamasında YİB Büyük Genel Kurulunca Verilen Karar İle Evlilik Birliği Devam Ederken Eşlerden Biri İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olan Üçüncü Kişiye Karşı Diğer Eşin Manevi Tazminat İsteminde Bulunamayacağına Karar Verildiğinden Dava Konusunun da Bu Kapsamda Değerlendirileceği