kararlar haberleri

kararlar

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARA İLİŞKİN İLAMIN İCRA TAKİBİ

Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminata Dayalı İlamlı Takipte Borçlu Belediyenin Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Uyarınca Kaldırılması Talebi - Kamulaştırmasız El Atma Eyleminin 1983 Yılından Sonra Olduğunun Anlaşıldığı/Uygulanması Gerekli 2942 S.K.'un Geçici Madde 6/13 Fıkrası AYM Tarafından İptal Edilmiş Olduğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği