kararlar haberleri

kararlar

SİNEMA FİLMLERİNİN İZİNSİZ YAYINLANMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ - KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE MEYDANA GETİRİLEN FİLMLER

Olayda FSEK'in 4110 ve 4630 Sayılı Kanunlarla Değişmesinden Önceki ve Sonraki Hükümlerin Birlikte Değerlendirileceği - 4110 Sayılı Kanun ile Değişiklikten Önceki FSEK 8. Maddesi Uyarınca Sinema Eserlerinin Eser Sahibi İçin Koruma Süresi 20 Yıl ile Sınırlı İken 4630 Sayılı Kanun ile Sinema Eserleri Hakkındaki Uzatılmış Koruma Süresinin Eser Sahiplerine Avdet Etmesi Neticesinde Davalı Şirketin Halen Eserler Üzerinde Eser Sahipliği Hakkı Bulunduğu