kararlar haberleri

kararlar

KONTROLÖRLÜK VE SİGORTA HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ - TOPLULUK DAVASI

İşçi Niteliğinde Kabul Edilen Davalı Çalışanlarının Davacı Sendikaya Üye Olmalarının Hukuken Olanaklı Olmadığı/Mevcut Üyeliklerin Geçersiz Olduğu - Sendikalar Tarafından Topluluk Davasının Ancak Üyelerini Temsilen ve Temsil Ettikleri Kesimin Menfaatlerini Korumak İçin Açılabileceği/Davacı Sendika 4688 S.K. Kapsamında Faaliyet Gösterdiğinden ve Mevcut Sendika Üyeliklerinin de Geçersiz Olduğu Anlaşıldığından Davacı Sendikanın Taraf Sıfatının Bulunmadığı