kararlar haberleri

kararlar

BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ - DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ - RESMİ BİÇİMDE YAPILMAYAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Taraflar Arasında İmzalanan Satış Sözleşmesi Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olup Alıcının Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Satıcıya Verdiği Bedeli Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Çerçevesinde Geri İsteyebileceği - Denkleştirici Adalet İlkesinin Uygulanacağı/Davacının Ödediği Satış Bedelinin Dava Tarihinde Ulaştığı Alım Gücü Enflasyon Tüketici Eşya Fiyat Endeksi Altın Döviz Kurlarındaki Artış Maaş Artışları Gibi Ekonomik Etkenlerin Ortalamalarının Alınarak Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Hesaplanması ve Karar Verilmesi Gereği