kararlar haberleri

kararlar

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ - DAVACININ ŞUBE MÜDÜRÜ OLMASI

İlgili Bankanın Temettü Hariç Ortaklık Hakları ile Yönetim ve Denetimin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredildiği - TMSF Tarafından Görevlendirilen Yönetim Kurulunun Bankanın Genel Müdürlük ve Şubelerinin Yönetimi ile İlgili Olarak Kendi Belirleyeceği Kadrolar ile Yönetim ve Denetimi Gerçekleştirebileceği/Davacının Şube Müdürü Olması Nedeniyle Yönetim Kurulunun Tasarrufu ile Organizasyon Değişikliği Kapsamına Girdiğinden Feshin Geçerli Nedene Dayandığı