kararlar haberleri

kararlar

HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLLERE İTİBAR EDİLMESİ - KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Bir Davada İleri Sürülebilecek Her Türlü Delilin Mutlaka Hukuka Uygun Yollardan Elde Edilmiş Olması Gerektiği - Yargılama Sırasında Taraflarca Sunulan Delillerin Elde Ediliş Biçiminin Mahkeme Tarafından Re`Sen Göz Önüne Alınması ve Delilin Her Ne Surette Olursa Olsun Hukuka Aykırı Olarak Elde Edildiğinin Tespit Edilmesi Hâlinde Diğer Tarafça Bir İtiraz İleri Sürülmese Dahi Mahkemece Caiz Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği