kararlar haberleri

kararlar

ORMANLIK ALAN İÇİN İŞLETME İZNİ VERİLMESİ İSTEMİ - ORMANIN MUHAFAZASINDAKİ KAMU YARARI

Ormanlık Sahada İzne Konu Edilen Kamu Yararı ile Ormanın Muhafazasındaki Kamu Yararının Karşılaştırılması ve Yapılacak Tesis veya Altyapı Tesislerinin Orman Dışında Yapılmasının Mümkün Olup Olmadığına İlişkin Zaruret Halinin Varlığına İlişkin Somut Tespitlerin Dikkate Alınması Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gerektiği - Eksik İncelemeye Dayalı Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı