kararlar haberleri

kararlar

BANKA HESABINDA BULUNAN PARANIN DAVACININ BİLGİSİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLU İLE ÇEKİLMESİ SURETİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ

avacıya Ait Paranın Davacı Hesabından Dava Dışı Kimliği Belirli Kişi Adına Hesaptan Bir Başka Hesaba Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Havale Edildiği - Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı -  İşlemlerde Davacının Üçüncü Kişilerle El Ve İşbirliği İle Veya Başka Şekilde Kusurlu Davrandığının Kanıtlanmadığı - Banka Tarafından, Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlanamadığı - Kötüniyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Korunamadığı - Bu Kişilerin Eylem Ve İşlemlerine Karşı Koruyacak Etkili Mekanizmayı, Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediği - Bu Önlemleri Kullanmayı, Müşterileri İçin Zorunlu Hale Getirmediği - Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu