kararlar haberleri

kararlar

İÇERİĞİ BELİRLENEMEYEN FOTOKOPİ TEBLİĞ BELGESİNE GÖRE BİLGİLENDİRME YAPILMASI

Tebligat Parçası İncelendiğinde Her Ne Kadar Tebliğ Tarihinin 04/09/2014 Olduğu Belirlenmiş ise de İçeriğinin Ne Olduğuna İlişkin Herhangi Bir Açıklamanın Bulunmadığı Ayrıca Tebliğ Alan Kişinin de İsminin Yazılmadığının Anlaşıldığı - Bu Haliyle İçeriği Belirlenemeyen Fotokopi Tebliğ Belgesine Göre Bilgilendirme Yapıldığının Davacı Tarafından İspatlanamadığı