kararlar haberleri

kararlar

AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN BEDEL İNDİRİMİ VE GEÇ TESLİM NEDENİYLE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ

Tarafların Ön İnceleme Aşamasında ise Ancak Karşı Tarafın Açık Muvafakati ile İddia veya Savunmalarını Genişletebileceği Yahut Değiştirebileceği - Ön İnceleme Duruşmasına Taraflardan Biri Mazeretsiz Olarak Gelmezse Gelen Tarafın Onun Muvafakati Aranmaksızın İddia veya Savunmasını Değiştirebileceği/Ön İnceleme Aşamasının Tamamlanmasından Sonra İddia veya Savunma Genişletilemeyeceği Yahut Değiştirilemeyeceği