kararlar haberleri

kararlar

SÜRÜCÜNÜN ALKOLMETRE İLE ÖLÇÜMÜ REDDETMESİ - SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI VE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ

İşlemler Tesis Edilirken Sürücü Sıfatını Haiz Davacının İlgili Yönetmelik Uyarınca Her Zaman Alkol Kontrolünün Yapılabileceği - Polis Merkezinde Alkolmetre Cihazı ile Ölçüm Yapılmak İstendiği Ancak Davacının Ölçümü Reddettiği Hususunun Sabit Olduğu/Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Aykırılık Görülmediğinden İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Israr Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı