kamu hukuku haberleri

kamu hukuku

Binlerce kişi OHAL Komisyonu'na başvuramayacak!

Hükümet 1 yıllık OHAL döneminin, ilkyarısında, KHK mağdurları için etkili bir iç hukuk yolu olacağı iddiası ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu kurdu. Ancak, komisyona başvuruların kapsamını çok dar tuttu. Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikteki “Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan KHK’larda yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz” hükmü kafaları karıştırdı.