Davaları Uzatma Girişimine Karşı Önlem Kanun Hükmünde Kararname’de

Davaları Uzatma Girişimine Karşı Önlem Kanun Hükmünde Kararname’de

Anasayfa / gündem / Davaları Uzatma Girişimine Karşı Önlem Kanun Hükmünde Kararname’de
OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile CMK'daki değişikliğe göre, hükmün açıklanacağı duruşmaya sanık avukatlarının mazeretsiz katılmamaları halinde mahkeme heyeti davaya devam edebilecek.

OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile CMK’daki değişikliğe göre, hükmün açıklanacağı duruşmaya sanık avukatlarının mazeretsiz katılmamaları halinde mahkeme heyeti davaya devam edebilecek.


 

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 188. maddesinde yapılan değişiklikle, “esasa ilişkin hükmün” açıklanacağı duruşmaya sanık avukatlarının mazeretsiz katılmamaları halinde mahkeme heyeti davaya devam edebilecek.

695 ve 696 Sayılı İki Yeni KHK Resmi Gazete’de Yayımlandı

696 sayılı KHK, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KHK ile yapılan değişiklik çerçevesinde, sanık avukatların duruşmaya gelmemesi durumunda da duruşmaya devam edilerek sanık hakkındaki hüküm açıklanabilecek.

Mahkemelere bu şekilde hükmün açıklanması yetkisini tanıyan değişiklikle davaları uzatmaya yönelik girişimlerin önüne geçilecek.

Zaman tasarrufu sağlanacak

CMK’nın 288’inci maddesinin “d” bendinde yer alan “Bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur.” hükmündeki “okunur” ifadesi, “anlatılır” olarak değiştirildi.

Aynı kanunda yapılan bir başka değişiklikle sanığın sorgu tutanakları ve ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler, tanık beyanları, muayene ve keşif tutanakları ile adli sicil kayıtları gibi delil olarak kullanılacak belge içerikleri de artık duruşmalarda “anlatılacak.”

Değişiklikle söz konusu belgelerin özetlenmesi sağlanarak usül ekonomisi açısından zaman tasarrufu sağlanacak.

Darbecilerle mücadele eden sivillere ilişkin düzenleme

FETÖ’nün darbe girişiminin önlenmesi için cuntacılara karşı mücadele veren sivillere ilişkin düzenleme de KHK’da yer aldı.

Buna göre, “resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın” 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminin püskürtülmesi için hareket eden siviller hakkında idari, mali ve cezai işlem yapılamayacak. 8 Kasım 2016’da yayınlanan 6755 sayılı KHK ile kamu görevlileri için yapılan bu düzenlemeye siviller de dahil edilmiş oldu.

Ayrıca, 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu’nun 15’inci maddesinde yapılan değişikliğe göre, ataması yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevine devam edemeyenler dışında, mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile ilişiği kesilenler, kendileri için yapılan giderleri iki katı olarak geri ödeyecek.

Muhabir: Tanju Özkaya
Kaynak: hukukhaber.com.tr